Siktet Pukk:
Vi selger forskjellige typer masser:

  • Maskingrus 0 – 11
  • Maskingrus 0 – 32
  • Maskinkult 0 – 100
  • Pukk 12 – 22
  • Sprengstein
  • Jord
  • Siktet jord
  • Fyllmasse
  • Kabelsand

Vi har også småsalg av masse: grus, singel, pukk, jord

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Tlf 379 39 735 / 901 00448