Prosjekter

Prosjekter

Lykkelia / Skisentervegen øst og nord 19 tomter skal være ferdig til høsten 2018

H4 Hartevassvegen Vei og VA er godt igang nå i mai 2018

H6 Fjellbyggveien Vei og VA laget 2016 – 2017

DJI_0905

H 6 - Horisontalplan

Hartevassstrondi HyttefeltVi har gjort infrastrukturen med vei, fiber og diverse parkeringsplasser. Ferdig i slutten av 2015.

Hartevasstrondi Kart-kopi

Vidsyn Hyttefelt

Vidsyn plan

Nytt hyttefelt med 72 tomter på Tykkås like ved golfbanen, der vi har stått for alt grunnarbeid.

 

Tussefjødd Bustadfelt Boligfelt i Bykle der vi har stått for alt grunnarbeid, Vei & VA.

Hovden Aust
2011.03.21 Reguleringsplan-kopi.jpg

Utvidelse av hytteområdet Hovden Aust/ Hartevassnutane. Vi står for veg, vann og avløp i tillegg til flere tomter i dette området.


Hovden Alpin Lodge.

bobil 100

Hovden Lodge godkjent situasjonsplan-kopi.jpg

Et stort utbyggingsprosjekt bestående av hotell og leiligheter ved Hovden Skisenter. Vi har hatt alt grunnarbeid.

Hovdeseter Et stort hyttefelt med 43 store og flotte tomter på toppen av Hovden. Vi hadde ansvaret for veinett og flere tomter i dette feltet.

Hovdenut Alpin Et stort hyttefelt hvor vi hadde ansvar for infrastruktur og flere tomter.

Hovdentunet Det såkalte “Straume feltet” hvor vi hadde ansvar for infrastruktur og alle tomtene.


Nylund park
Et hyttefelt hvor vi hadde ansvar for levering av masser til Repstad Anlegg.

Bro/kulvert Hovden sentrum Alt grunnarbeid for PK jegteberg.

%d bloggere liker dette: