Sertifikater

1460635320472-maxsize-w-1200-h-1200-save

Sentral godkjenning grunnarbeid og landskapsutforming.

Tiltaksklasse 2 for grunn- og terrengarbeider.

Sentral godkjenning hos Statens Bygningstekniske Etat er et kvalitetsstempel som vi er stolte av. Med våre godkjenninger kan du som kunde være trygg på at det er fagfolk som utfører jobben!

Fagområdet grunn- og terrengarbeider omfatter graving, sprengning, oppfylling, planering og komprimering. Arbeidene skal utføres i henhold til produksjonsunderlaget, se SAK10 § 1-2 bokstav g.

 • Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, klasse 2
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, klasse 2
 • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, klasse 2
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, klasse 2

Godkjenningsbevis finner du på Statens Bygningstekniske Etats hjemmesider ved å trykke her. Eller last ned beviset ved å trykke her

Eksempler på utførelse av grunn- og terrengarbeider i tiltaksklasse 2:

 • graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop, «normal» komprimering i hht. NS 3420 kap. F, dreneringsarbeider med krav til filterlag, utlegging av drenerende lag
 • graving, avstivning, sprengning, fundamentering for vann- og avløpsledninger ved normale grunnforhold (ansvarsområde omfatter også gjenfylling av grøfter med hensyn til frostskader og trafikkbelastning), inkl. legging av ledninger med diameter høyst 200 mm for vann og 400 mm for avløpsledninger
 • utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med forutsatt ÅDT høyst 5000 planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal 018
 • sprenging med skjæringshøyde inntil 8 m fra opprinnelig nivå
 • oppfylling av løsmasser med avvik inntil 5 m fra opprinnelig nivå
 • fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop eller skjæringer med mindre høyde enn 8 meter, med krav til kontur i utførelsesklasse 2 i henhold til NS 3420 og med middels risiko for skader
 • sprengning av grop i tett bebyggelse
 • fjellsikring og mindre sprengningsarbeider i vann

 

Hva er sentral godkjenning?

 • Med sentral godkjenning kan foretaket ditt synliggjøre sine kvalifikasjoner ovenfor andre foretak, bestillere og oppdragsgivere. Det vil også fremstå som et seriøst foretak ved at det til en hver tid har betalt skatt og avgifter så lenge det innehar godkjenningen. Man kan også valgfritt vise at foretaket er opplæringsbedrift og at det har ansvars- og yrkesskadeforsikring.
 • Funksjon: Funksjonen eller rollen foretaket har i en byggesak (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende.
 • Fagområde: Fagområdet som definerer arbeidet foretaket utfører i en byggesak.
 • Tiltaksklasse: Oppgaver i et tiltak skal plasseres i tiltaksklasse 1, 2 eller 3. Det er oppgavens kompleksitet, vanskelighetsgrad, og mulige konsekvenser som feil og mangler kan få for helse, miljø og sikkerhet, som avgjør tiltaksklassen. Tiltaksklassen bestemmer hvilke krav som stilles til foretakets kvalifikasjoner.

————————————————————-

Sertifikater til de ansatte

Alle våre ansatte har nødvendige maskinfører- og lastebilsertifikater. Vi har også gjennomgått kurs i arbeidsvarsling og HMS samt byggekort.

 

————————————————————-

 

 

%d bloggere liker dette: